תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

751 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 751

751 / 981

חזרה לידיעה