תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

733 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 733

733 / 981

חזרה לידיעה