תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

731 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 731

731 / 981

חזרה לידיעה