תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

711 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 711

711 / 981

חזרה לידיעה