תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

708 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 708

708 / 981

חזרה לידיעה