תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

707 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 707

707 / 981

חזרה לידיעה