תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

706 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 706

706 / 981

חזרה לידיעה