תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

677 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 677

677 / 981

חזרה לידיעה