תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

675 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 675

675 / 981

חזרה לידיעה