תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

674 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 674

674 / 981

חזרה לידיעה