תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

673 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 673

673 / 981

חזרה לידיעה