תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

672 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 672

672 / 981

חזרה לידיעה