תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

671 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 671

671 / 981

חזרה לידיעה