תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

669 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 669

669 / 981

חזרה לידיעה