תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

655 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 655

655 / 981

חזרה לידיעה