תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

650 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 650

650 / 981

חזרה לידיעה