תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

640 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 640

640 / 981

חזרה לידיעה