תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

631 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 631

631 / 981

חזרה לידיעה