תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

630 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 630

630 / 981

חזרה לידיעה