תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

604 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 604

604 / 981

חזרה לידיעה