תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

601 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 601

601 / 981

חזרה לידיעה