תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

590 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 590

590 / 981

חזרה לידיעה