תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

587 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 587

587 / 981

חזרה לידיעה