תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

574 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 574

574 / 981

חזרה לידיעה