תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

558 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 558

558 / 981

חזרה לידיעה