תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

557 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 557

557 / 981

חזרה לידיעה