תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

556 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 556

556 / 981

חזרה לידיעה