תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

55 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 55

55 / 981

חזרה לידיעה