תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

549 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 549

549 / 981

חזרה לידיעה