תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

541 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 541

541 / 981

חזרה לידיעה