תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

531 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 531

531 / 981

חזרה לידיעה