תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

526 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 526

526 / 981

חזרה לידיעה