תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

503 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 503

503 / 981

חזרה לידיעה