תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

500 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 500

500 / 981

חזרה לידיעה