תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

483 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 483

483 / 981

חזרה לידיעה