תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

476 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 476

476 / 981

חזרה לידיעה