תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

475 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 475

475 / 981

חזרה לידיעה