תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

465 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 465

465 / 981

חזרה לידיעה