תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

456 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 456

456 / 981

חזרה לידיעה