תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

452 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 452

452 / 981

חזרה לידיעה