תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

450 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 450

450 / 981

חזרה לידיעה