תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

45 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 45

45 / 981

חזרה לידיעה