תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

434 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 434

434 / 981

חזרה לידיעה