תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

423 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 423

423 / 981

חזרה לידיעה