תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

419 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 419

419 / 981

חזרה לידיעה