תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

415 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 415

415 / 981

חזרה לידיעה