תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

407 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 407

407 / 981

חזרה לידיעה