תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

406 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 406

406 / 981

חזרה לידיעה