תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

402 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 402

402 / 981

חזרה לידיעה