תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

396 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 396

396 / 981

חזרה לידיעה